CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TIẾP NHẬN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Thứ Tư, ngày 9/6/2021 - 07:54 Đã xem: 438

Ngày 08/6/2021, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Quốc hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang và Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Quốc Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Văn phòng Quốc hội; Lò Thị Việt Hà, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và cán bộ, đoàn viên, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; công bố Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về điều động công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐND  ngày 26/3/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Lò Thị Việt, Hà Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội và Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết biên bản chuyển giao tổ chức Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về Công đoàn Viên chức tỉnh

Tại buổi lễ, đồng chí Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Lò Thị Việt Hà và Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Nguyễn Ngọc Điệp đã ký kết biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Công đoàn cơ sở, với 09 đoàn viên, người lao động của CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 15/6/2021. Như vậy, đến nay Công đoàn Viên chức tỉnh có 59 Công đoàn cơ sở với 3.460 đoàn viên, CNVCLĐ trực thuộc.

                                                                                                               NNĐ

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 66 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  
Xem tin theo ngày:   / /