KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

Thứ Sáu, ngày 7/1/2022 - 10:53 Đã xem: 3434

Năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hoá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ chủ trì, triển khai nhiệm vụ năm 2021

1- Về lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ cơ quan đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ ngành, lĩnh vực, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021, cụ thể:

Các chi, đảng bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các chương trình, đề án, kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức Hội thảo khoa học “Dấu ấn lịch sử 60 năm Bác Hồ về thăm Tuyên Quang (1961-2021)”, tọa đàm “Những đóng góp của công tác dân vận vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng”; Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng; Hội thi Dân vận khéo.

Tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khảo sát, đánh giá kết quả việc triển khai và thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025. Quy định về giao việc đột phá, đổi mới với một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Hướng dẫn vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Lãnh đạo triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; xây dựng trường học ở các xã vùng sâu, vùng xa, tặng quà, trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vựơt khó đầu năm học mới, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, các loại quỹ do các tổ chức phát động với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối trao kinh phí ủng hộ cho Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ Huyện Lâm Bình phòng chống dịch bệnh Covid-19

Các chi, đảng bộ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu triển khai thực hiện các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; chia tách các đơn vị hành chính cấp xã. Tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tổ chức Hội nghị đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp nhm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tập trung thực hiện các giải pháp giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang.

Chủ động nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời có giải pháp gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, môi trường, nguyên liệu cho doanh nghiệp; bảo đảm hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa (giá trị sản xuất công nghiệp  đạt 15.022 tỷ đồng, tăng 6,6% so với kế hoạch năm 2021, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2020). Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tham mưu triển khai Đề án Bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 (đã hoàn thành 218,35/223km đường GTNT, đạt 98% kế hoạch; triển khai xây dựng 38/38 cầu trên đường GTNT theo tiến độ). Quản lý, điều hành hiệu quả thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; huy động vốn và sử dụng các nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh đạt kết quả (thu NSNN năm 20212.620.763/2.470.000  triệu đồng, đạt 106% dự toán giao đầu năm; tổng chi NSNN là 10.576.140/8.380.745 triệu đồng đạt 126,2% kế hoạch giao năm 2021).

Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, Đề án phát triển giáo dục tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch năm học 2021-2022 cho các cấp học; đa dạng hoá ngành nghề đào tạo và mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo phương châm thích ứng, linh hoạt, hiệu quả; thực hiện lập hồ sơ sức khoẻ điện tử. Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Tham mưu phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức, tham mưu  thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh; thực hiện tốt công tác truy tố xét xử, thi hành án; thanh tra, kiểm tra; đôn đốc, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp: Tập trung cùng lãnh đạo doanh nghiệp phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí; đầu tư trang thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; có chiến lược sản xuất sản phẩm hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả để phát triển bền vững. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản: tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình; hoàn thiện hồ sơ quyết toán, bàn giao công trình cho chủ đầu tư...

Doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp: tiếp tục duy trì, phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường tìm kiếm bạn hàng... Thực hiện cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất của nhân dân trong tỉnh.

Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ: tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh về các vùng sâu, vùng xa. Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng; ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành mạng lưới kinh doanh.

Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tín dụng: thực hiện tốt chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; đẩy mạnh thực hiện các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Đảm bảo an toàn tài sản cơ quan, an toàn kho quỹ, bảo đảm tiền mặt và bố trí giao dịch phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiền mặt phục vụ thanh toán hàng hóa, dịch vụ của nhân dân.

2- Về công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước; triển khai quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các chương trình, đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối; mở 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 180 đảng viên mới, 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 230 đối tượng kết nạp Đảng. Phối hợp mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho đảng viên của Chi bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang.

Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia các cuộc thi trực tuyến: tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021). Tổ chức, tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Hội thi Dân vận khéo tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2021.

Triển khai Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp hướng dẫn, phân công 76 tổ chức đảng tham gia các hoạt động với nhân dân tại 100 xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Việt Hùng - Bí thư Chi bộ cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khảo sát, làm tuyến đường bê tông tại thôn An Vượng, xã Tân An, huyện Chiêm Hoá

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước ban hành và thực hiện quy chế phối hợp của cấp ủy với Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc công ty.

Tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả việc triển khai và thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025; phân công cấp uỷ, cán bộ chuyên trách dự sinh hoạt chi bộ và giám sát chế độ sinh hoạt chi bộ trực tuyến; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đánh giá 01 năm thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Quyết định giao việc đổi mới, đột phá năm 2021 cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối và các cơ quan, đơn vị quản lý theo Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp phát triển tổ chức Đảng và đảng viên: Tính đến 31/10/2021 thành lập 2 chi bộ cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (Chi bộ Công ty Cổ phần Tổng Công ty may Tuyên Quang LGG và Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc); kết nạp 9 đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch (rà soát, bổ sung) cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường phối hợp nắm tình hình chính trị nội bộ, nhất là tình hình chính trị hiện nay trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ, đảng viên theo quy định.

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 350 cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở năm 2021; kết nạp 163 đảng viên; kiện toàn, bổ sung 50 đồng chí cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 26 chi, đảng bộ cơ sở.

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tổng kết việc thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW, Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị “về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”; sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện 2 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với 21 cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở, 3 bí thư chi, đảng bộ. Chỉ đạo kiểm điểm việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ đối với 3 chi bộ theo Thông báo Kết luận số 07-TB/ĐUK ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 3 cuộc kiểm tra và 2 cuộc giám sát đối với 22 tổ chức đảng, 6 đảng viên; gợi ý kiểm điểm đối với 5 tổ chức đảng và 4 đồng chí bí thư chi bộ cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối quyết định kỷ luật đối với 4 đảng viên, trong đó: Cảnh cáo đối với 1 đảng viên do vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên do cố ý gây thương tích và tham ô tài sản.

3- Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện Chương trình công tác năm 2021; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Lãnh đạo các đoàn thể xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/ĐUK ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Đạt được kết quả trên là do Đảng uỷ Khối đã thực hiện nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Tỉnh uỷ và sự phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ của các ban, Văn phòng Tỉnh uỷ. Đồng thời Đảng uỷ cũng đã tập trung trong công lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm, nỗ lực cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tuy nhiên, việc triển khai quán triệt, học tập và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, đề án,... của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng uỷ Khối ở một số chi, đảng bộ còn chậm. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 còn hạn chế. Một số chi bộ cơ sở thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên còn chưa sát; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy còn chậm. Việc nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế. Tiến độ thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở còn chậm; kiểm tra dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp kết quả chưa đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2022 đề ra, cụ thể:

1- Triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đảng viên.

2- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đề án của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trọng tâm là các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

3- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của trang fanpage Người Xứ Tuyên và trang fanpage của các tổ chức đoàn thể Khối.

4- Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025; tăng cường phân công cấp ủy, cán bộ cơ quan chuyên trách Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ tại các chi, đảng bộ cơ sở và giám sát sinh hoạt chi bộ, cấp ủy bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến giữa Đảng ủy Khối với các chi, đảng bộ cơ sở.

5- Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XI và cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030. Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

6- Chỉ đạo các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở theo Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

7- Giao việc đổi mới, đột phá năm 2022 cho lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Khối; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo cơ quan, đơn vị giao việc đổi mới, đột phá cho cán bộ, đảng viên là trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

8- Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; Kế hoạch phát triển chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022 của Đảng bộ Khối. Mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới theo kế hoạch đề ra.

9- Đánh giá kết quả thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

10- Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cơ sở tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.

11- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (khóa X) về Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (khóa X) về Đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh”.

12- Xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021.

13- Xây dựng kế hoạch định hướng các nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi, đảng bộ cơ sở theo từng quý.

14- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác xây dựng Đảng: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc triển khai thực hiện các khâu đột phá nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XVII); công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

15- Chỉ đạo thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022 đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, khách quan, toàn diện, công khai, dân chủ, minh bạch, trên cơ sở phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng Quy định, Hướng dẫn của cấp trên.

16- Lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung tham mưu các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

17- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phòng chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, chú trọng thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động không để đình công, lãn công, tụ tập đông người, khiếu kiện tập thể.

18- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Các đoàn thể Khối tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Làm tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ; vận động thu hút hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; các hoạt động xã hội; các hoạt động tình nguyện. Làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng.           

Văn phòng ĐUK

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /