Bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy

Thứ Ba, ngày 11/1/2022 - 07:59 Đã xem: 484

 Ngày 10/01/2022, các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Năm 2021, trước tình hình khó khăn của đại dịch Covid-19, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là tham mưu xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến cơ sở; đổi mới việc tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động, Quy chế làm việc, Chương trình công tác, các đề án để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tham mưu bố trí, sắp xếp và phân công công tác cán bộ theo Để án nhân sự đại hội; kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý các sở, ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động làm tốt công tác tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham mưu xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành, triển khai thực hiện Đề án về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ trương "Ba cùng" với nhân dân ở cơ sở được triển khai sâu rộng; kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; tích cực vận động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy, chất lượng tham mưu, tổng hợp, soạn thảo, thẩm định văn bản được nâng lên; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc và xử lý văn bản đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả; duy trì việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, mạng Internet; công tác phục vụ các hoạt động của cấp uỷ bảo đảm kịp thời, chu đáo; tiếp tục thực hiện tốt mô hình văn phòng phục vụ chung của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, phân tích những mặt được, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục trong công tác tham mưu giúp Tỉnh ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước
cho lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao Bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng
cho các tập thể và cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 
cho đồng chí Vương Thúy Hằng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm qua của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động công tác trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cần phải tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân...

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm; giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn, có năng lực hoạt động thực tiễn, năng động, sáng tạo, tâm huyết, nhạy bén chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Văn phòng Trung ương Đảng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 - 2020; Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 1 cá nhân.

 

                                                                                                                                                           Theo Báo TQĐT

Xem tin theo ngày:   / /