ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC 221 BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỬA" TRONG QUÝ IV/2021

Thứ Năm, ngày 20/1/2022 - 09:38 Đã xem: 362

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, đây là một giải pháp thiết thực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phát huy tự phê bình và phê bình của đảng viên

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã chủ động chuẩn bị kỹ các nội dung cho buổi sinh hoạt. Đảng viên trong Chi bộ tự soi vào 111 biểu hiện suy thoái (được cụ thể hóa theo 27 biểu hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), viết báo cáo “tự soi, tự sửa” của cá nhân gửi cấp ủy chi bộ. Trên cơ sở đó, chi ủy các chi bộ tổng hợp kết quả “Tự soi” của đảng viên để xây dựng báo cáo đề dẫn. Không khí buổi sinh hoạt chuyên đề dân chủ, khách quan, gợi ý những nội dung trọng tâm để thảo luận, đảng viên chủ động phát biểu ý kiến góp ý vào báo cáo đề dẫn, tự đánh giá những hạn chế của bản thân và đề ra phương hướng khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên, Bí thư Chi bộ Ban Điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh cho biết: “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là một trong những buổi sinh hoạt chính trị “đặc biệt”, gây ấn tượng mạnh đối với đảng viên trong Chi bộ. Trước đây, việc đánh giá những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên thường chỉ được thực hiện vào buổi kiểm điểm đảng viên cuối năm; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là một đợt sinh hoạt chính trị để mỗi đảng viên trên cương vị, chức trách của mình tự nhìn lại bản thân mình, tự soi lại mình và đề xuất trước tập thể cấp ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đây là vấn đề rất khó, nó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên vừa phải có bản lĩnh, vừa phải có lòng dũng cảm. Khi đảng viên nhận diện được những hạn chế, khuyết điểm của mình, thì sẽ sửa chữa, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm đó”.

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” của Chi bộ Chi bộ Ban Điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh diễn ra sôi nổi như tại nhiều chi bộ khác trong Đảng bộ Khối. Các đảng viên đã chủ động phát biểu về những điều bản thân đã nhận diện về những hạn chế, thiếu sót của bản thân cũng như của đảng viên khác, góp ý vào báo cáo đề dẫn Chi ủy Chi bộ đã xây dựng để tìm ra những giải pháp tốt nhất khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Hiệu quả từ các buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Trong quý IV/2021, đã có 38/38 chi bộ cơ sở; 183/183 chi bộ trực thuộc 30/30 đảng ủy cơ sở thuộc loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Xác định đây là việc khó, đòi hỏi trách nhiệm, tính tự giác, kỷ luật, nêu gương của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã nghiên cứu kỹ Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị sinh hoạt, báo cáo đề dẫn của các chi bộ đã nêu rõ quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, về “tự soi, tự sửa”; đánh giá khái quát về tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của chi bộ thời gian qua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái trong thời gian tới.

Sau khi xây dựng dự thảo báo cáo đề dẫn, cấp ủy chi bộ gửi bản dự thảo để đảng viên trong chi bộ tham gia ý kiến, chỉnh sửa báo cáo, bổ sung những biểu hiện suy thoái của các đảng viên và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những biểu hiện đã nhận diện của đảng viên trong chi bộ.

Nhìn chung, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” tại các chi bộ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu tại Kế hoạch số 31-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên “tự soi, tự sửa” nghiêm túc, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình. Không khí thảo luận dân chủ, sôi nổi, tại 221 buổi sinh hoạt chuyên đề, đã có 1.699 ý kiến thảo luận, các ý kiến thảo luận tập trung góp ý vào báo cáo đề dẫn của chi bộ, bổ sung những biểu hiện suy thoái của mình và của đảng viên trong chi bộ; xác định đúng trách nhiệm thuộc tập thể, cá nhân, những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề, một bộ phận đảng viên đã tự nhận có các biểu hiện của suy thoái (ở mức độ thỉnh thoảng) về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống như, có lúc, có việc còn chưa hiệu quả, trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, còn phí phạm thời gian lao động. Một số chi bộ bên cạnh việc đánh giá một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở mức thỉnh thoảng, còn có đảng viên tự nhận diện những biểu hiện khác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện và chủ động hơn trong đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi đảng viên được khuyến khích để nói thẳng, nói thật, nhất là những hạn chế, khuyết điểm nhưng không coi đó là căn cứ để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên. Chính từ chủ trương này, đảng viên có tâm lý thoải mái, thẳng thắn nói hết những hạn chế, khuyết điểm của mình để tập thể đóng góp và giúp đỡ trong việc sửa chữa, khắc phục; mọi đảng viên đều nói thẳng, nói hết nên tạo được không khí rất dân chủ, rất thoải mái. Qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy, chi bộ nắm được tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong tổ chức đảng của đơn vị mình; kịp thời cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh tổ chức đảng, đảng viên sa, trượt sâu hơn đến mức suy thoái và sai phạm; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; cấp ủy, chi bộ quản lý cán bộ, đảng viên tốt hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, có tác dụng tốt trong công tác xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”.

Từ năm 2022, các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Khối tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” ít nhất 1 lần/năm. Sau tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, các cấp ủy, chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kết quả sửa chữa, khắc phục sau “Tự soi, tự sửa” của tổ chức đảng, đảng viên được gắn với kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” tại Chi bộ Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang

Dương Bích Thuận

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 255 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  
Xem tin theo ngày:   / /