Gỡ “nút thắt” phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Bài 2: Thành lập đi đôi với củng cố, phát triển

Thứ Hai, ngày 24/1/2022 - 14:39 Đã xem: 1227

- Thực tế cho thấy, khi có tổ chức đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã mang lại nhiều lợi ích lớn, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tăng cường niềm tin và sự gắn bó của nhân viên, người lao động đối với doanh nghiệp.

Thực sự là hạt nhân lãnh đạo

Được thành lập từ tháng 8 - 2020, Chi bộ Công ty cổ phần Tổng công ty may Tuyên Quang LGG đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty. Theo đồng chí Trần Bảo Tuấn, nhân viên phụ trách công tác Đảng vụ của chi bộ cho biết, trước đây, khi chưa thành lập chi bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh thường do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty điều hành trực tiếp. Tuy nhiên, một số công tác như đảm bảo an toàn lao động, thực hiện chính sách thai sản, ốm đau cho người lao động vẫn còn có mặt hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức. Việc tuyển dụng lao động vào làm việc chưa thực sự kỹ lưỡng ngay trong khâu đầu tiên. Do đó, nhiều lao động chỉ làm việc trong thời gian ngắn, chưa thực sự gắn bó với doanh nghiệp.

Từ khi thành lập chi bộ đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí người lao động của công ty đều đặt dưới sự lãnh đạo, bàn bạc, thống nhất trực tiếp của chi bộ. Vì vậy, khi đưa ra chủ trương đều có sự thống nhất cao để triển khai thực hiện. Việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, bảo hộ, các chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng của người lao động được quan tâm hơn. Tâm tư, nguyện vọng của người lao động được phản ánh trực tiếp đến đồng chí bí thư chi bộ, tổng giám đốc. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, những khó khăn, vướng mắc tại các phân xưởng, bộ phận được giải quyết kịp thời. Đặc biệt, khâu tuyển dụng người lao động vào làm việc tại công ty đã được thực hiện kỹ lưỡng ngay từ khâu sơ tuyển, hạn chế được tình trạng người lao động bỏ việc. Trình độ tay nghề của người lao động được nâng lên, lỗi kỹ thuật trong sản phẩm giảm đi đáng kể, nâng cao chất lượng của sản phẩm.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan
và doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập cho chi bộ Bệnh viện đa khoa phương Bắc.

Mới được thành lập từ tháng 10-2021 nhưng Chi bộ Bệnh viện đa khoa Phương Bắc cũng đã làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt của đơn vị. Hiện nay, chi bộ có 16 đảng viên chính thức, 3 đồng chí trong Ban Chấp hành chi bộ. Hằng tháng, chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chi bộ nền nếp, đúng quy định, đánh giá các mặt công tác, ban hành nghị quyết để lãnh đạo. Từ Ban lãnh đạo đến các tổ chức chính trị - xã hội của bệnh viện đã có sự hành động thống nhất dưới sự lãnh đạo của chi bộ.

Thông qua việc duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, đảng viên trong chi bộ đã nắm bắt đầy đủ các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện. Chi bộ đặc biệt chú trọng lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện 12 điều y đức trong đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ để phục vụ, khám, chữa bệnh cho người bệnh tốt hơn. Theo đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, việc thành lập chi bộ là thực sự cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Sau khi thành lập chi bộ, nhiều mặt hoạt động trong công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện đã dần đi vào nền nếp. Tinh thần nêu gương của những cán bộ y, bác sỹ là đảng viên đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị.

Theo đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có tổ chức đảng thì việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho người lao động tốt hơn. Hoạt động của các đoàn thể nền nếp; quan hệ giữa cấp ủy, doanh nghiệp và người lao động hài hòa, ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

Không ngừng củng cố, phát triển

Phát biểu tại các hội nghị công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối đều nhấn mạnh, đi đôi với việc thành lập, các chi bộ cần không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo. Vì vậy, ngay sau khi thành lập, tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước cần chủ động xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng viên; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức có liên quan nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cấp ủy tổ chức đảng cần quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ đảng viên và người lao động, chú trọng lãnh đạo phát triển đảng viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh và doanh nghiệp phát triển.

Từ khi thành lập chi bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tổng công ty may Tuyên Quang LGG
ngày càng hiệu quả, ổn định

Theo đồng chí Phạm Xuân Hưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, ngay sau khi thành lập, chi bộ đã xây dựng quy chế phối hợp giữa chi bộ với Hội đồng quản trị, xây dựng chương trình hành động của chi bộ. Chi bộ cũng xác định, muốn xây dựng chi bộ vững mạnh trước hết cần quan tâm công tác phát triển đảng viên. Vì vậy, chi bộ sẽ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, chú trọng đối tượng là đoàn viên trong tổ chức đoàn, công đoàn, người lao động giỏi, quần chúng tích cực. Chi bộ tích cực tuyên truyền đến công nhân, người lao động chỉ thị, nghị quyết của Đảng, làm cho người lao động nhận thức sâu sắc về Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tạo niềm tin cho quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Cũng theo đồng chí Trần Bảo Tuấn, nhân viên phụ trách công tác Đảng vụ của Chi bộ Công ty cổ phần Tổng công ty may Tuyên Quang LGG, sau khi thành lập, chi bộ đã cử 26 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. Trong năm 2022, chi bộ đề ra mục tiêu kết nạp từ 5 đến 7 quần chúng ưu tú vào Đảng. Thời gian qua nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, chi bộ đã chú trọng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong công ty, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là kênh quan trọng để giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên.

Thành lập đi đôi với không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước ngày càng vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định trong thời gian tới nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó phát huy hơn nữa vai trò, sự đóng góp xã hội của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển của tỉnh và đất nước.    

                                                                                                                                                               Theo Báo TQĐT

Xem tin theo ngày:   / /