ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Thứ Sáu, ngày 25/2/2022 - 14:24 Đã xem: 246

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Từ ngày 21/02 đến ngày 25/02/2022 tại Hội trường cơ quan Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

Toàn cảnh lớp học

Tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 39 học viên là những quần chúng ưu tú của 17 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Trong 5 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên đã nghe các đồng chí Báo cáo viên của Đảng ủy Khối truyền đạt 5 bài trong cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành. Qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề đã giúp học viên nhận thức sâu sắc về truyền thống của Đảng cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung phát triển năm 2011); nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, từng đồng chí xác định động cơ đúng đắn, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, 39/39 học viên đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.

                                                                                                                                                                  ĐUK

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /