Kết quả triển khai, thực hiện chủ trương tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thứ Sáu, ngày 18/3/2022 - 15:00 Đã xem: 207

Để thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; ngày 10/9/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Ngay sau khi nhận được Hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể khối triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận của Đảng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ phân công 77 chi, đảng bộ cơ sở phụ trách và tham gia các hoạt động với nhân dân tại 100 xã trên địa bàn tỉnh. Cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động phối hợp cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương được phân công tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở; thống nhất nội dung, cách thức hoạt động “3 cùng” phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia làm đường bê tông

Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện chủ trương tham gia hoạt động với nhân dân ở cơ sở, Đảng bộ Khối đã có 115 lượt chi, đảng bộ tổ chức được các hoạt động tại các xã được phân công phụ trách; nhiều đơn vị đã tổ chức được các hoạt động thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, như: phổ biến, hướng dẫn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; tham gia vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, phun thuốc khử trùng; hỗ trợ xi măng làm đường bê tông, sân Nhà văn hoá, thắp sáng đường quê; hỗ trợ, tặng gạo, chăn ấm, xe đạp; nước rửa tay, khẩu trang và các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh… Thông qua các hoạt động tại cơ sở tạo mối quan hệ kết nối giữa cấp ủy, chi bộ, cơ quan, doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tham gia hoạt động. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, rèn luyện phương pháp, kỹ năng làm việc và đối thoại với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức, nhận  thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp về công tác dân vận của Đảng. 

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh làm nhà cho hộ nghèo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình tham gia hoạt động với nhân dân tại các xã được phân công phụ trách, cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như: Đa số chi, đảng bộ cơ sở cử cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở không đảm bảo đủ 1 lần/tháng; kinh phí để tổ chức các hoạt động phối hợp chủ yếu do cán bộ, công chức, viên chức đóng góp nên còn hạn hẹp; nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nên thời gian, chi phí đi lại nhiều, hiệu quả chưa cao; một số cơ quan, đơn vị khối lượng công việc chuyên môn nhiều phải huy động cán bộ làm việc cả thứ bảy, chủ nhật nên chưa bố trí được nhiều thời gian tham gia hoạt động tại cơ sở. Một số xã chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nên có hiện tượng ỷ lại của người dân trong việc tham gia hoạt động cùng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp tham gia trồng, chăm sóc cây xanh

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tham gia hoạt động với nhân dân tại các xã được phân công phụ trách theo tinh thần Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cần tập trung quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức hiểu sâu sắc quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Chủ động phối hợp với các cơ sở được phân công phụ trách để xây dựng kế hoạch với những nội dung, thời gian cụ thể để tổ chức các hoạt động phù hợp với cơ sở được phân công phụ trách; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị, nhất là các nội dung thuộc tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Việc tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, chia sẻ, cổ vũ và động viên, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; giúp cho cán bộ, đảng viên rèn luyện về kỹ năng vận động quần chúng... củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp.

ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /