Hội thảo khoa học “75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”

Thứ Năm, ngày 31/3/2022 - 15:12 Đã xem: 177

Sáng ngày 31/3/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với tổng số 1.680 đại biểu tham dự Hội thảo.

Dự hội thảo tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Tạp chí Cộng sản; Quân khu II.

Đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn. 

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; y viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; y viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối; báo cáo viên của Đảng bộ Khối; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong 9 năm kháng chiến, với truyền thống cách mạng, một lòng, một dạ sắt son theo Đảng, Tuyên Quang và nhân dân các tỉnh vùng căn cứ địa Việt Bắc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử cao cả, bảo vệ an toàn tuyệt đối Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Gần 6 năm gắn bó với Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại trong tâm khảm các thế hệ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang những tình cảm hết sức thiêng liêng, sâu nặng; hình ảnh cao đẹp của vị lãnh tụ, nhưng hết mực giản dị, thương yêu, gần gũi của dân tộc Việt Nam. Đồng chí thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để hội thảo thành công. Đây là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang và các tỉnh trong vùng hội nhập, phát triển, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nêu rõ, cách đây 75 năm, sau khi cuộc kháng chiến chống thực thực dân Pháp xâm lược nổ ra trên toàn quốc, ngày 2/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Tuyên Quang trở thành nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hầu hết các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở làm việc, lãnh đạo kháng chiến kiến quốc đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi. Trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến là quyết định lịch sử, tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân đưa cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi.

Hội thảo tập trung làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu sau: Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi quyết định trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến; Tuyên Quang trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn quốc kháng chiến giành thắng lợi; Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang với sự nghiệp kháng chiến kiến quốc; Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.

Trong 44 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh bạn gửi đến hội thảo, có 8 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận đã phân tích, làm rõ hơn ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm về chiến lược, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vị thế của tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; sự vận dụng những bài học kinh nghiệm về chiến lược, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ...

Hội thảo cũng đã làm rõ vị trí địa chính trị của Tuyên Quang, đây là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống yêu nước, luôn gắn bó với các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Do đó, Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ đặt làm cơ quan đầu não thể hiện sự tin tưởng của Trung ương, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo cũng đã làm rõ trọng trách, sứ mệnh lịch sử của Tuyên Quang góp phần làm nên thắng lợi chung của cả nước. Qua đó cho thấy Tuyên Quang có vai trò hết sức quan trọng, bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ Trung ương Đảng đảm bảo bí mật, an toàn cho những quyết sách quyết định vận mệnh dân tộc; khẳng định Tuyên Quang là địa chỉ đỏ in đậm những dấu ấn, sự kiện trọng đại của đất nước. Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang tự hào với truyền thống của mình, từ đó tiếp tục phát huy xây dựng Tuyên Quang đi lên trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và phát triển tỉnh xứng tầm với vị trí là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

                                                                                                                                            ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /