Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa X

Thứ Năm, ngày 14/4/2022 - 10:23 Đã xem: 266

Chiều ngày 13/4/2022, tại Hội trường Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị lần thứ 8. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối. Dự Hội nghị có các đồng chí: đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc: Thảo luận thông qua dự thảo các văn bản: báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022; báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. Quán triệt Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 25-CTr/ĐUK ngày 17/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII); Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 24-CTr/ĐUK ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 47-KH/ĐUK, ngày 13/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tặng Cờ thi đua của Tỉnh uỷ cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2017-2021

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức bình xét, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo công tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2022. Lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối lần thứ IV; Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027...

VP ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /