Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo công tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Thứ Hai, ngày 16/5/2022 - 20:30 Đã xem: 523

 Ngày 16-5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ báo công với Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ báo công có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh báo công tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 129 tổ chức cơ sở đảng, trên 5.000 đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập làm theo Bác đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ đã chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận về đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác Đảng và giám sát sinh hoạt chi bộ bằng hình thức trực tuyến; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; giao việc đột phá, đổi mới cho người đứng đầu cấp ủy. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Các doanh nghiệp đã năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mở rộng sản xuất tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng doanh thu và lợi nhuận; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với xã hội.

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo lời Bác tại Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng phong cách làm việc khoa học, sâu sát, tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh (giai đoạn 2021-2022).

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh (giai đoạn 2021-2022).

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, trong Đảng bộ đã có trên 200 lượt tập thể và 300 lượt cá nhân được cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng. Tại Lễ báo công, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng đối với 34 tập thể và 45 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh (giai đoạn 2021-2022).

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dâng hương tại lán Nà Nưa.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tới dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Trước anh linh Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng, cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nguyện suốt đời đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo lời Bác dạy “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, trong khu vực miền núi phía Bắc.

Theo Thanh Phúc/baotuyenquang.com.vn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 301 | Trang: 1 trên tổng số 31 trang  
Xem tin theo ngày:   / /