Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Bảy, ngày 28/5/2022 - 16:12 Đã xem: 111

Ngày 27/5/2022, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng chi bộ  trực thuộc Đảng ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hiện có 05 chi bộ trực thuộc, với 62 đảng viên. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2017 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025, Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể: Đảng ủy đã tổ chức 15 cuộc sinh hoạt, phân công cấp ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc; 05/05 chi bộ trực thuộc tổ chức 75 cuộc sinh hoạt định kỳ, 18 cuộc sinh hoạt đột xuất, 34 cuộc sinh hoạt chuyên đề; trong sinh hoạt luôn đảm bảo tính giáo dục, tính lãnh đạo, tính chiến đấu của cấp ủy và chi bộ đảng.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong triển khai, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải phát về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung, cụ thể: (1) Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ; (2) Nâng cao trách nhiệm của Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng; (3) Chấp hành nghiêm chế động sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; (4) Phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; (5) Xây dựng kết luận, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Ngọc Điệp

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 250 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  
Xem tin theo ngày:   / /