NHỮNG KẾT QUẢ, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TRONG NHIỆM KỲ LÂM THỜI (2020 - 2022)

Chủ nhật, ngày 19/6/2022 - 22:02 Đã xem: 152

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất từ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Tuyên Quang. Ngay sau khi hợp nhất, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời xây dựng Quy chế làm việc; thành lập các Cụm thi đua theo các loại hình cơ sở đoàn: Hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp và trường học. Kịp thời xây dựng và chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ lâm thời với các nội dung và các hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc thù các Cụm thi đua và của Đoàn thanh nhiên Khối.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, truyền thống, lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho đoàn viên thanh niên được Ban Chấp hành Đoàn khối và các cơ sở đoàn luôn chú trọng triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với các đối tượng đoàn viên, thanh niên. Đã vận động trên 15.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia có hiệu quả các cuộc thi viết, trắc nghiệm do Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn phát động; nội dung tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt của chi đoàn định kỳ; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức toạ đàm, hái hoa dân chủ để tìn hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, các bài viết truyên truyền hoạt động Đoàn trên các kênh thông tin như Website Đảng ủy Khối, Website Tỉnh đoàn, Fanpage Đoàn Khối, Facebook của các cơ sở Đoàn … Thông qua các hoạt động giáo dục của Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn Đoàn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên và gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tập thể Đoàn khối và các cá nhân đạt giải trong Hội thi Lá phiếu trách nhiệm do BTV Tỉnh đoàn tổ chức

Ban Chấp hành Đoàn khối đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả ba phong trào lớn do Trung ương đoàn phát động. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối tích cực hưởng ứng tham gia; nội dung các hoạt động tình nguyện đều gắn với lĩnh vực, công việc, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách; một số hoạt động tình nguyện được tổ chức theo khối thi đua, chuyên sâu theo lĩnh vực đã phát huy ưu thế của các cơ sở Đoàn. Trong nhiệm kỳ lâm thời, Đoàn Khối đã xây dựng 03 công trình Thanh niên cấp Đoàn khối với tổng trị giá trên 450 triệu đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, Đoàn Khối cùng các cơ sở đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên xung kích, tích cực, tình nguyện tham gia những việc khó, việc mới phát sinh trong việc phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, như: Đoàn viên thanh niên ngành y tế xung phong chống dịch tại tuyến đầu; đoàn viên thanh niên các cơ quan hành chính tham gia tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân trong thời gian địa phương bị phong toả; tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về cách phòng, chống dịch bệnh … qua các hoạt động tình nguyện trên đã góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, ngăn chặn những nội dung sai trái, bịa đặt, gây tâm hoang mang, lo lắng ở người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn viên thanh niên Khối tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" được Ban Chấp hành Đoàn Khối tiếp tục đẩy mạnh ở từng khối thi đua nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Các cơ sở đoàn tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo, các cuộc thi do Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn, các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức. Chủ động đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đảm nhận các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên được áp dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, chất lượng và hiệu quả công việc; kết quả, đoàn viên thanh niên trong khối đã đề xuất hơn 200 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến trong công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hằng năm, Ban Chấp hành Đoàn khối đều tổ chức Hội thi "Ý tưởng sáng tạo"; qua cuộc thi đã có 20 ý tưởng xuất sắc, 12 giải pháp mang tính sáng tạo, độc đáo và có tính hiệu quả cao, có khả năng áp dụng thực tế phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công tác Đoàn. Điểm nổi bật là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của các cơ sở đoàn thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là được triển khai gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn như tập trung vào cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống; tham gia cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Ban Chấp hành Đoàn khối đã triển khai đồng bộ ba chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được tăng cường. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-TCKT ngày 25/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 phù hợp với thực tế của Đoàn Khối. Tổ chức cho ĐVTN đăng ký rèn luyện đoàn viên với những nội dung cụ thể, thiết thực. Phát động phong trào “Đoàn viên thanh niên tự học tập” nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ; trong nhiệm kỳ, đã có 200 lượt ĐVTN tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học. Các cơ sở Đoàn trường học phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích ĐVTN là giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao chất lượng giảng dạy và học; duy trì và phát triển các CLB học thuật, kỹ năng mềm trong học sinh, sinh viên, các nhóm sở thích; tổ chức các cuộc thi góp phần nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, sinh viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho trên 2.000 đoàn viên thanh niên, trong đó có trên 300 đoàn viên có việc làm; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ cho trên 20 hộ thanh niên nghèo phát triển kinh tế; tổ chức Chương trình bồi dưỡng năng lực nghiên cứu cho sinh viên; quan tâm, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường nhằm chia sẻ khó khăn, tạo động lực tinh thần cho các em học sinh, sinh viên hăng say học tập.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh được tăng cường; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị được chú trọng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn khối đã đổi mới, linh hoạt, năng động, có bước sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở trực thuộc; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được quan tâm; các hoạt động tình nguyện, phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao ngày càng đa dạng và phong phú; nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều đoàn viên trưởng thành, được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được giao nhiệm vụ quan trọng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Công trình thanh niên “Ngôi nhà 26/3” được Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai thực hiện nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng cờ dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và năm 2021. Chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, với khát vọng của tuổi trẻ, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên: Phát huy truyền thống; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa; khơi dậy khát vọng cống hiến, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, xây dựng đoàn vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

                                                                                                                                              ĐTN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 123 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang  
Xem tin theo ngày:   / /