Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ Tư, ngày 22/6/2022 - 14:47 Đã xem: 6180

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày 20-21/6/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ngày 21/6/2022, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tại Đại hội.

                                                                             

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

------------------

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất vui mừng phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất - đây là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý và 164 đại biểu ưu tú đại diện cho các cơ sở đoàn và trên 3.000 đoàn viên thanh niên của Khối; chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 Thưa toàn thể các đồng chí!

Nhiệm kỳ lâm thời vừa qua, trong điều kiện mới hợp nhất, có nhiều khó khăn, thách thức; song, Đoàn Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đoàn Khối đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diên trên các lĩnh vực.

Đoàn Khối đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên; triển khai có hiệu quả 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”... với nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, giá trị về vật chất, tinh thần, được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cả cộng đồng ghi nhận. Công tác củng cố, phát triển tổ chức đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tăng cường, rộng khắp. Công tác xã hội, từ thiện đối với gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực tham gia và đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19 tạo được dấu ấn tốt trong cộng đồng xã hội; qua đó càng khẳng định được vai trò tiên phong xung kích của Đoàn viên, thanh niên.

Từ hoạt động thực tiễn phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực, ý thức chính trị, trình độ, năng lực công tác, kỹ năng sống của đoàn viên từng bước được nâng lên; xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, đoàn viên thanh niên đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; nhiều cán bộ, đoàn viên trưởng thành, được quy hoạch và giới thiệu tham gia cấp uỷ, đại biểu Hội đồng nhân dân, được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đoàn thanh niên Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ lâm thời vừa qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đoàn viên trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ lâm thời của Đoàn Khối còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên chưa có chiều sâu; một số phong trào chưa thực sự lan tỏa, còn dàn trải, hình thức, thiếu tính bền vững. Hoạt động đoàn khu vực doanh nghiệp còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên thiếu tiên phong, gương mẫu; chưa thực sự tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; trong thực hiện nhiệm vụ chưa nỗ lực cố gắng hết mình, hiệu quả công tác chưa cao, có trường hợp vi phạm kỷ luật. Đây là những vấn đề cần được quan tâm và có các giải pháp khắc phục, trong đó có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là trách nhiệm của các tổ chức đoàn và của Đoàn viên.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định: Quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X xác định: Quan tâm lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đoàn thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng Đoàn vững mạnh. Về phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Khối trong nhiệm kỳ tới, tôi đồng tình với các nội dung đã nêu tại Báo cáo chính trị của Đại hội; tại diễn đàn Đại hội hôm nay, thay mặt Đảng ủy Khối tôi nhấn mạnh và đề nghị tổ chức đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên đến đoàn viên, thanh niên, trọng tâm là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và của cách mạng, về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển; tinh thần tự học tập vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, sống có đạo đức, có trách nhiệm với công việc, với cộng đồng xã hội; có hoài bão ước mơ và ý chí quyết tâm trong lao động, công tác và học tập; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu.

Hai là, tổ chức đoàn phải chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, bám sát đoàn viên thanh niên, đồng hành với thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng, ”xung kích, tình nguyện, sáng tạo” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh niên phát huy ý chí của tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp quản lý, quản trị, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Chủ động thích ứng nhanh với chuyển đổi số, tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, của cải vật chất cho xã hội. 

Ba là, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phát triển toàn diện thể lực, trí tuệ, nhân cách. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, quan tâm các gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên nhi đồng, con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú.

Bốn là, làm tốt công tác phát triển tổ chức đoàn, trọng tâm là tổ chức đoàn ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, theo phương châm Nơi nào có đoàn viên thanh niên, nơi đó có tổ chức đoàn; xác định đây vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, làm cho Đoàn thanh niên thật sự là Đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên thanh niên phải xác định mục đích, lý tưởng, động cơ phấn đấu đúng đắn; ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thật sự là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện việc khó, việc đổi mới, đột phá của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đây là tiêu chuẩn, điều kiện để đoàn viên xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Năm là, ngay sau Đại hội các tổ chức đoàn phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Tại phiên thứ nhất của Đại hội, với ý thức trách nhiệm cao, phát huy dân chủ Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng, có trình độ, uy tín, khả năng đoàn kết tập hợp thanh niên, nhiệt tình và tâm huyết với tổ chức đoàn để bầu vào Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khoá I. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tin tưởng Ban Chấp hành Đoàn khoá mới sẽ là một tập thể đoàn kết, lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, đưa phong trào thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn và ý nghĩa hơn nữa.

Trong phiên thứ hai hôm nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16. Tôi đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu ưu tú, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng đóng góp trí tuệ cho Đại hội đoàn cấp trên để bầu là đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Đảng ta đã khẳng định: Thanh niên là rường cột của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước; Bác Hồ đã căn dặn: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết.  Tại diễn đàn của Đại hội Đoàn thanh niên hôm nay, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, nổi trội trong công tác, trong các phong trào; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên có cơ hội học tập, lao động, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Nhân dịp này, Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tôi cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng, sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ phải nỗ lực cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, bền bỉ hơn nữa. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, với kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, với trí tuệ và sức lực của tuổi trẻ tôi tin tưởng Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giầu đẹp, văn minh.

Xin chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp ngày càng phát triển; chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 139 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang  
Xem tin theo ngày:   / /