Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, ngày 1/7/2022 - 08:54 Đã xem: 62

Ngày 30-6, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022.

Ðây là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay của Ðảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với khoảng 81 nghìn đại biểu tham dự tại hơn 4.100 điểm cầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Hội nghị đã đánh giá kết quả 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 -2022. Theo đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 20 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã kiến nghị xử lý gần 44.700 tập thể, cá nhân sai phạm; kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 975.000 tỷ đồng, gần 76.000ha đất.

Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.500 vụ/33.800 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Đặc biệt thời gian gần đây đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp...

Kết quả trên cho thấy, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đi vào chiều sâu, có bước đột phá; phải có cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, không thể tiêu cực” được từng bước hoàn thiện; chú trọng công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động công vụ; gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập làm theo thư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phòng chống tham nhũng phải được xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực” cơ chế răn đe, trừng trị nghiệm khắc  để “không dám tham nhũng tiêu cực”; cán bộ, công chức phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện, thường xuyên “tự soi, tự sửa”. Cùng với đó, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí được phát huy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng nền văn hóa liêm chính, trước hết là sự gương mẫu của người đứng đầu; các vấn đề về xây dựng hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thể chế. Đặc biệt là việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng; tăng cường hiệu quả, hiệu lực  hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội, báo chí và nhân dân.

Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến ý nghĩa mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị hôm nay là để chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm, đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Hội nghị truyền cảm hứng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho các Ban Chỉ đạo các địa phương mới được thành lập.

 Nhìn lại công tác đấu tranh này trong 10 năm qua đã cho thấy công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ những nguyên nhân đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí nhấn mạnh đặc biệt đến vai trò vô cùng quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng kiên quyết, kiên trì bền bỉ không ngừng nghỉ làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị, đây là yếu tố quyết định.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong đề nghị phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí lưu ý, phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thể chế để "không thể tham nhũng, tiêu cực". Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền tiếp cận thông tin của người dân. Cùng với đó,  kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham những, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời phải cảnh giác, đấu tranh với những hành vi lợi dụng phòng chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham  nhũng, tiêu cực; khẩn trương thành lập và triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt  hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

                                                                                                                          Theo Thanh Phúc/baotuyenquang.com.vn

 

Xem tin theo ngày:   / /