Tư vấn pháp luật lao động

Thứ Sáu, ngày 12/5/2017 - 15:59 Đã xem: 2300

                 Tôi là viên chức đang làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập, đến tháng 8 năm 2017 tôi đủ 54 tuổi đời và có 24 năm đóng bảo hiểm xã hội. Được biết Luật BHXH năm 2014 có một số thay đổi so với luật cũ, nếu tôi xin nghỉ hưu năm 2017 (trước 1 năm) thì mức lương hưu có thay đổi gì so với nghỉ hưu đúng tuổi (đủ 55 tuổi)?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 54 Luật BHXH được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường đối với nữ là đủ 55 tuổi.

Theo quy định tại Điều 56 của Luật BHXH, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:  Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%  (Trước ngày 01/01/2018, từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm đóng BHXH tính thêm 3%).

Như vậy, đến tháng 8/2017 bạn đủ 54 tuổi và 24 năm đóng BHXH, nếu thời điểm đó suy giảm sức khỏe 61% và nghỉ hưu thì mức lương hưu sẽ là 70% mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH (do trừ 3% về thời gian thiếu 1 năm đóng BHXH và trừ 2% nghỉ trước 1 tuổi). Còn chờ đến tháng 8/2018 đủ 25 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi thì sẽ hưởng mức lương hưu bằng 65% mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH (vì 15 năm đầu đóng BHXH tính bằng 45%, từ năm thứ 16 mỗi năm tính thêm 2%).

Xem tin theo ngày:   / /