Tư vấn pháp luật lao động

Thứ Hai, ngày 15/5/2017 - 09:29 Đã xem: 2005

Hỏi:

Tôi là công chức nhà nước. Tháng 10/2016 tôi sinh con thứ 3, sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản, thủ trưởng cơ quan đã lập Hội đồng kỷ luật, quyết định thi hành kỷ luật tôi bằng hình thức cảnh cáo và kéo dài thời gian nâng lương 12 tháng. Xin hỏi trường hợp của tôi bị xử lý kỷ luật như vậy có đúng không?

 

Trả lời:

Nghị định 176/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 31/12/2013 ra đời, thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP (đã hết hiệu lực thi hành) về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em không đề cập đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba”.

 

Do pháp luật chưa có quy định về xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số nên hiện nay một số bộ, ngành đã ban hành thông tư, quyết định; hội đồng nhân dân ở một số tỉnh đã ban hành nghị quyết về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, trong đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm sinh con thứ ba trở lên.

 

Ngoài ra, hình thức kỷ luật cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra.

 

Được biết tỉnh Tuyên Quang chưa có quy định cụ thể xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoạch hoá gia đình vì vậy, bạn cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt cán bộ, công chức sinh con thứ 3 hay không.

 

Tuy nhiên cơ quan bạn kéo dài thời gian nâng lương của bạn thêm 12 tháng là chưa đúng quy định tại khoản 1, Điều 82 Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 về các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực; nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

 

Xem tin theo ngày:   / /