TỔ CHỨC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Thứ Ba, ngày 8/11/2022 - 09:15 Đã xem: 50

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2022, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối. Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 38 học viên là quần chúng ưu tú của 23 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh lớp học 

 Trong 5 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên được nghe các đồng chí Báo cáo viên của Đảng ủy Khối truyền đạt những chuyên đề sau: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua nghiên cứu, học tập đã giúp các học viên trang bị được những kiến thức cơ bản về Cương lĩnh của Đảng qua các thời kỳ, về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó xác định phương hướng phấn đấu, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn bó mật thiết với nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kết thúc khóa học, 38/38 học viên được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của Trung ương.                                                                                                               

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp                                  tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp Bồi dưỡng                                    

 

                                                                                                                                           ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 276 | Trang: 1 trên tổng số 28 trang  
Xem tin theo ngày:   / /