Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

Thứ Ba, ngày 6/12/2022 - 16:01 Đã xem: 76

Ngày 05-06/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc Hội, thành phố Hà Nội và 11.632 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với gần 2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí: Thường trực Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng ủy; lãnh đạo, chuyên viên các Đoàn thể Khối; báo cáo viên của Đảng bộ Khối; Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyển của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới ”; được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; được nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Kết luận số 45-KH/TW về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, có sự phân công và lộ trình thực hiện cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết Hội nghị sớm đi vào thực tiễn đời sống,...

                                                ĐUK

Xem tin theo ngày:   / /