Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Thứ Ba, ngày 14/11/2023 - 08:15 Đã xem: 15

Sáng 13-11, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới các huyện ủy.

Phiên họp đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND tỉnh.

Trong năm 2023, kinh tế của tỉnh duy trì ổn định và phát triển, 19/20 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch. Ước thực hiện năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), theo giá so sánh năm 2010, tăng 9% so với năm 2022...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, bàn các giải pháp khắc phục, đặc biệt là các giải pháp thu ngân sách, tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023, chất lượng tăng trưởng tín dụng trên địa bàn; tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giải pháp đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh…; một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng tỷ lệ người dân, người lao động tham gia BHXH, BHYT…

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, tổng hợp, bổ sung vào dự thảo báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành dự họp.

Phiên họp Thường trực Tỉnh ủy cũng cho ý kiến về Dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm chế biến gỗ… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Chiều nay, Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục làm việc.

                                                                                                                             Theo Ngọc Hưng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /