Tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ

Thứ Ba, ngày 14/11/2023 - 08:17 Đã xem: 22

Chiều 13-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục cho ý kiến vào các nội dung theo kế hoạch. Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành của tỉnh. Cuộc họp được truyền hình trực tuyến tới các huyện ủy.

Các đại biểu dự họp.

Cuộc họp đã cho ý kiến vào Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu việc xây dựng Đề án phải đảm bảo xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ đạt được trình độ tiên tiến, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn về công nghệ cao của Việt Nam và từng bước đạt chuẩn quốc tế.

Đồng thời tạo được liên kết vùng trong sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; bảo đảm đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển lâm nghiệp của địa phương, quốc gia; đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững dựa trên ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản; đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu các ý kiến, tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các quy định trước khi trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Cho ý kiến vào dự thảo Quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp, hỗ trợ theo nhóm nhiệm vụ; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ban hành quy định nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc nâng phụ cấp và mức khoán sẽ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng cho ý kiến vào các nội dung về: Đề án hỗ trợ nhân viên tuần rừng tại các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2024-2028; quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 (sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 01/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)... cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

                                                                                                                                Theo Ngọc Hưng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /