PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TẠI LỄ TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊN TIẾN ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH, THÀNH PHỐ PHÁI BẮC, LẦN THỨ XVII, NĂM 2023

Thứ Sáu, ngày 17/11/2023 - 16:00 Đã xem: 46

Sáng 17/11/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII, năm 2023 đã tổ chức Lễ Tuyên dương thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tới dự và có bài phát biểu tại Lễ Tuyên dương. Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ tuyên dương

-----

 

- Kính thưa đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên!

Hôm nay, trên Quê hương Tân Trào lịch sử; tôi rất vui mừng cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc dự Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến - Một hoạt động ý nghĩa trong chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 17.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang - Tỉnh đăng cai tổ chức Liên hoan Thanh niên, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên lời chúc sức khỏe và hạnh phúc; chúc Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến năm 2023 thành công tốt đẹp.

 Kính thưa các đồng chí!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn tin tưởng và khẳng định vai trò to lớn của thanh niên: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên”. Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, Người đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, tin tưởng, định hướng, bồi dưỡng và giáo dục thanh niên; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, lớp lớp thanh niên luôn là lực lượng xung kích mang trí tuệ, sức trẻ, tình nguyện hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên diễn ra trong bối cảnh kinh tế, xã hội trong cả nước có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Song, có định hướng kịp thời, sự quan tâm sâu sắc và tạo điều kiện của cấp ủy, sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc có bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổ chức Đoàn đã triển khai có hiệu quả 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ Xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Trong đó nổi bật nhất là phong trào "Thanh niên tình nguyện" của Đoàn được triển khai sôi nổi, thiết thực, đạt nhiều kết quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, tập trung tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, làm đường giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội; hiến máu nhân đạo; ứng phó với biến đổi khí hậu; tư vấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số; phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19,…

Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc đã có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trước những vấn đề mới, phức tạp. Ý thức chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn được chuẩn hóa, trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng. Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, đoàn viên thanh niên đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh; nhiều cán bộ, đoàn viên trưởng thành, tham gia cấp uỷ, hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều Đoàn Khối đã được Trung ương Đoàn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ghi nhận, tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen; được Tỉnh đoàn Thanh niên công nhận là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các tỉnh, thành phố.

Thành tích đạt được và sự lớn mạnh của Đoàn Khối các tỉnh là rất đáng tự hào; tạo dựng hình ảnh đẹp, khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thống của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc; góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc thời gian qua.   

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc, tôi đề nghị Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Các cấp bộ Đoàn nâng cao chất lượng quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn cấp trên cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức cho đoàn viên thanh niên“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của Đoàn.

Khơi dậy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tăng sức đề kháng cho thanh niên, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đoàn thanh niên phải thường xuyên tự đổi mới hoạt động; coi trọng công tác giáo dục bằng hành động việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn các cấp; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt; định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững niềm tin vào Đảng, khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn.

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", đoàn viên thanh niên phải là những người xung kích đi đầu trong việc: Học tập, nghiên cứu khoa học; chuyển đổi số; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội...

Mỗi tổ chức Đoàn phải thực sự năng động, sáng tạo, kỷ cương, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hoạt động Đoàn phải gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng đoàn viên thanh niên; các chương trình, phong trào thi đua phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên.

Ba là, xây dựng Đoàn và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng.

Đoàn phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngay từ cơ sở; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn có đủ bản lĩnh, có trình độ năng lực, dám làm những việc khó, việc mới có sức lan toả trong xây dựng tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.

Phải xác định xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đoàn phải chủ động tổ chức nhiều chương trình, phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị như: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”… qua đó phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Kính thưa các đồng chí!

Khắc ghi Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Liên hoan thanh niên tiên tiến hôm nay là biểu dương những cán bộ đoàn năng động sáng tạo, những đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc nhất trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khối các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tôi và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc tin tưởng với truyền thống và nhiệt huyết của tuổi trẻ Đoàn Khối sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn, có nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hơn để Liên hoan thanh niên tiên tiến các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 18 (tại Thái Nguyên) sẽ có nhiều hơn nữa các cá nhân được vinh danh, khen thưởng. Đoàn Khối sẽ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành phố phía Bắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện mục tiêu, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Nhân dịp về dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến năm 2023, chúng tôi mong muốn các đồng chí đại biểu khách quý sẽ có những ấn tượng tốt đẹp về  Tuyên Quang; là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, có nhiều cảnh đẹp tự nhiên, lễ hội truyền thống đặc sắc, với hơn 500 di tích lịch sử cách mạng, là một bảo tàng lịch sử - văn hóa, điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước: Điển hình như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào với Lán Nà Nưa, nơi Bác Hồ ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa; Di tích tổ chức Đại hội II Đảng lao động Việt Nam tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm hoá, tỉnh Tuyên Quang). Các danh thắng nổi tiếng như Quảng trường Nguyễn Tất Thành – Tinh hoa của núi rừng đã đạt giải thưởng “Phong cảnh thành phố châu Á”; Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp suối khoáng Mỹ Lâm; công trình Hồ Thủy điện Tuyên Quang - Được ví như Hạ Long trên núi; Lễ hội Thành Tuyên – Sự kiện văn hoá nổi bật, sản phẩm du lịch độc đáo. Đặc biệt, người Tuyên Quang hồn nhiên, chất phác, hiếu khách, có bản sắc ẩm thực dân tộc rất đặc trưng, có điệu hát then, hát cọi làm say đắm lòng người... Hy vọng trong thời gian thăm và làm việc tại Tuyên Quang các đồng chí đại biểu, khách quý sẽ có thêm nhiều cảm nhận mới về Quê hương cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến đã đi vào lịch sử, mãi mãi là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và đồng bào cả nước.

Cuối cùng một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh ngiệp tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí đại biểu, khách quý; Chúc toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, năng động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 139 | Trang: 1 trên tổng số 14 trang  
Xem tin theo ngày:   / /