Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3

Thứ Ba, ngày 16/6/2020 - 15:54 Đã xem: 1141

Ngày 15/6/2020, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của Đảng ủy Khối và Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội đã chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) và Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư (khoá X) vào các hoạt động công tác hội tại cơ sở. Hội đã tham mưu cho Cấp ủy về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo về số lương và chất lượng, hoạt động của Hội ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đại đa số cựu chiến binh. Qua 10 năm thực hiện, đã thành lập mới 25 tổ chức cơ sở hội, 18 chi hội và kết nạp vào Hội 300 hội viên,…

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đã hoàn thành việc Hợp nhất Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh thành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Phối hợp tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ của đất nước kết hợp với giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chỉ đạo các cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động sau hợp nhất và phát động, đăng ký thi đua năm 2020; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Phối hợp các đoàn thể vận động hội viên quyên góp, ủng hộ và xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành chương trình kế hoạch của 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, hoạt động chính của Hội: Tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền vận động hội viên Cựu chiến binh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào; tập trung vào cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo. Phối hợp với các đoàn thể trong Khối tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử; tập huấn công tác Hội, sơ kết giữa nhiệm kỳ và hướng dẫn bình xét phân loại tổ chức hội, hội viên, khen thưởng tập thể, cá nhân năm 2020,… 

                                                                                                                                     HCCB

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /