Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Năm, ngày 2/7/2020 - 16:09 Đã xem: 684

Ngày 30/6/2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ 3 đề ra: Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo lộ trình, đúng quy định. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền thông qua 1.754 danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; phối hợp thẩm định 230 dự án đầu tư; đã thẩm định, đề xuất thu hồi, giải phóng mặt bằng xây dựng 367 công trình, dự án với diện tích 1.560 ha. Tập trung xử lý những vướng mắc, tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; đã cấp 533.396 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích trên 260 nghìn ha đạt 93,7%. Công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai được quan tâm. Nguồn thu từ đất đai vào ngân sách của tỉnh tăng dần qua các năm (trên 15% năm); quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản, trình cơ quan có thẩm quyền cấp 124 giấy phép. Thực hiện có hiệu quả Quy hoạch bảo vệ môi trường, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, Quy hoạch tài nguyên nước và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải, đặc biệt đối với các cơ sở có nguồn thải lớn, như: Sản xuất xi măng, sản xuất giấy, sản xuất thép, khai thác khoáng sản kim loại...; triển khai các dự án xử lý rác thải tập trung; 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế, 95% chất thải rắn thông thường được xử lý thu gom (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy toàn ngành; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành; quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành công tác điều tra, đánh giá đất đai; kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ các đơn vị khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, từng bước thực hiện xã hội hoá công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV gồm 8 đồng chí; đồng chí Nguyễn Sơm Lâm, Phó Giám đốc điều hành Sở Tài nguyên và Môi trường được Ban Chấp hành bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                                                     P.H

Xem tin theo ngày:   / /