Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh năm 2020

Thứ Ba, ngày 12/1/2021 - 13:54 Đã xem: 1103

Chiều ngày 08/01/2021, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ, Chương trình công tác năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh; Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh Khối, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở và 68 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020 và thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020.

Năm 2020, Hội Cựu chiến binh Khối đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, của Hội Cựu chiến binh tỉnh; đã hoàn thành 06 nhiệm vụ trọng tâm và 09 chỉ tiêu trong chương trình công tác năm 2020 của Hội đề ra. Hội đã ban hành và triển khai đồng bộ, kịp thời các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đến các cơ sở hội trong toàn Khối. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên. Đã củng cố, kiện toàn tổ chức sau khi hợp nhất; bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở kịp thời đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Năm 2021, Hội nghị đã thống nhất cao đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm và 10 giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 để phấn đấu hoàn thành 08 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Minh Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần khắc phục; đồng chí dã nhấn mạnh 06 nội dung công tác hội và yêu cầu các cấp Hội Cựu chiến binh trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phải thực hiện tốt trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tại Hội nghị

Tại Hội nghị đã có 68 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tặng Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

                                                                                                                         Phan Tuấn Hùng

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /