CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TỔ CHỨC THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Thứ Ba, ngày 9/2/2021 - 16:13 Đã xem: 393

 Sáng ngày 09/02/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thăm hỏi 14 gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng trị giá quà tặng 14 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

nhân dịp Tết Nguyên đán 2021

 Qua hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên, người lao động nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn; tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị.

          NNĐ

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 47 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /