BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ (KỲ ĐỘT XUẤT)

Thứ Tư, ngày 3/3/2021 - 07:40 Đã xem: 1319

Ngày 24/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã họp (kỳ đột xuất). Thành phần dự Hội nghị gồm các đồng chí: Thường trực Đảng ủy Khối, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đồng chí Ma Thế Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc: Thảo luận thông qua dự thảo các văn bản: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung); Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung). Thực hiện công tác cán bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ đối với đồng chí Ma Văn Khắp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

VP ĐUK

Xem tin theo ngày:   / /