BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VÀ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 3/2021

Thứ Năm, ngày 11/3/2021 - 16:16 Đã xem: 2785

Sáng 11/3/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021. Hội nghị được trực tuyến tới 1.047 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Chiều 11/3/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021. Hội nghị được trực tuyến tới 08 điểm cầu trong tỉnh. Đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; báo cáo viên của Đảng bộ Khối; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị của Trung ương, các đại biểu được thông tin những nội dung: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; Chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị của tỉnh, các đại biểu được thông tin những nội dung: Những nội dung cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 55-NQ/HĐND tỉnh thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Kết thúc Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng các nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới: Tuyên truyền về Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021),…

                                                                                                                                                BTG

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 182 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  
Xem tin theo ngày:   / /