Chi bộ Báo Tuyên Quang làm theo Bác trong đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo; thực hiện chức năng loại hình báo chí đa phương tiện

Thứ Sáu, ngày 23/4/2021 - 15:47 Đã xem: 671

Chi bộ Báo Tuyên Quang, là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan thực hiện chức năng theo Luật báo chí; là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang.     

Xác định việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm. Trong những năm qua, Chi bộ Báo Tuyên Quang luôn chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự chuyển biến về tư tưởng, tác phong lề lối làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ.

Thực hiện lời dạy của Bác đối với công tác báo chí và đội ngũ người làm báo, những năm qua, Báo Tuyên Quang đã duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên báo in, báo điện tử; có nhiều bài viết, các trang chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về những cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; phát hành các số báo chuyên đề tập trung phản ánh việc thực hiện các nội dung đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn trong từng năm như: Đổi mới về cải cách thủ tục hành chính, chung tay phòng chống rác thải và rác thải nhựa, những việc làm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức,… Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Báo Tuyên Quang đã có gần 6.000 tin, bài, ảnh lan tỏa gương người tốt, việc tốt; những cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, phóng viên, cộng tác viên tích cực tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Báo Tuyên Quang đã có nhiều tác phẩm đạt chất lượng, góp phần định hướng tư tưởng các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều tác phẩm đã đạt giải thưởng cao tại cuộc vận động sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên Báo Tuyên Quang theo hướng hiện đại, đa phương tiện, chuyên sâu, thiết thực với bạn đọc. Báo thường xuyên cải tiến cách trình bày, tổ chức nhiều trang chuyên đề, tuyên truyền tập trung Thông tin trên báo ngày càng hướng tới sự đa dạng, nhiều chiều, khách quan, trung thực. Năm 2020, báo in đã thực hiện xuất bản Báo Tuyên Quang Cuối tuần gồm 12 trang, in 4 màu. Báo điện tử đã từng bước thực hiện chức năng của loại hình báo chí đa phương tiện, xây dựng được các ký sự nhiều kỳ; thực hiện các phóng sự tài liệu, xuất bản các bản tin cập nhật chủ đề, lĩnh vực mang tính thời sự được độc giả đón nhận; thực hiện thành công truyền hình trực tiếp và cập nhật trực tuyến đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; truyền hình trực tiếp nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đã thu hút được đông đảo nhân dân trong tỉnh và bạn đọc ngoài tỉnh theo dõi.

Đặc biệt, trong năm 2020 - 2021, Báo Tuyên Quang điện tử đã thực hiện 3 phóng sự truyền hình về Bác Hồ: “Rừng in bóng người” (6 phần),  “Âm vang Kim Bình” (3 phần), “60 năm thực hiện lời Bác dạy” (2 phần) được sự ghi nhận của độc giả. Từ năm 2020, chi bộ đã lãnh đạo triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, duyệt tin bài đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý tin, bài theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí. Hàng năm đã tiết kiệm được 10% chi phí văn phòng phẩm so với trước đây.

Giai đoạn 2016 - 2021, Báo Tuyên Quang đã lãnh đạo, tạo điều kiện, động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tích cực tham gia các cuộc thi báo chí của tỉnh, của Trung ương. Kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Báo Tuyên Quang đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao 1 giải A tập thể; 10 phóng viên Báo Tuyên Quang đã được trao các giải A, B, C và khuyến khích - Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 2 phóng viên đạt giải A Giải “Báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Năm 2018, tập thể Chi bộ Báo Tuyên Quang và 01 phóng viên Phòng Phóng viên Kinh tế được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Báo Tuyên Quang được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, khen thưởng và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Tập thể Chi bộ Báo Tuyên Quang được khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020

Về giải thưởng báo chí, năm 2019, Báo Tuyên Quang đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc viết về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), năm 2020, Báo Tuyên Quang vinh dự đoạt giải C giải Báo chí toàn quốc viết về công tác xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và tập thể Báo Tuyên Quang là một trong 15 tập thể xuất sắc có nhiều thành tích trong triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng được Ban Tổ chức Trung ương khen thưởng.

Những kết quả đó đã khẳng định vị thế của Báo được nâng lên, trở thành một trong những Báo Đảng mạnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

                 

                                                                                                                                     TVH

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Xem tin theo ngày:   / /