Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tân Trào - gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Tư, ngày 28/4/2021 - 08:00 Đã xem: 1217

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới

Với cương vị Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào, trong những năm qua đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, Công đoàn Viên chức tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Nhà trường để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là người đứng đầu tổ chức đoàn thể, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của trên 350 đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động. Trong công việc, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, cùng với Ban Chấp hành Công đoàn thống nhất chủ trương, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Trên cơ sở chương trình toàn khóa, Ban Chấp hành Công đoàn đã cụ thể hóa thành chương trình công tác năm, kế hoạch từng quý, từng tháng với những hoạt động cụ thể, phân công đúng người, đúng việc và thường xuyên giám sát, kiểm tra. Hàng quý, 6 tháng, 1 năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Những khó khăn, vướng mắc cũng như những tồn tại hạn chế được đưa ra tập thể để phân tích, rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp khắc phục kịp thời.

Là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế, đồng chí đã tham mưu cho lãnh đạo Trường thực hiện tốt công tác thanh tra nội bộ, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, giúp Hiệu trưởng xử lí những vi phạm của tập thể và cá nhân, bảo đảm mọi hoạt động của Nhà trường phải tuân theo pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Tân Trào, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học với tinh thần khách quan, trung thực, có trách nhiệm cao. Xác định rõ mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm của Nhà trường, bàn bạc thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; định kỳ hàng tháng họp đánh giá rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng hoạt động phù hợp. Các chủ trương, kế hoạch đều được bàn bạc thống nhất vì vậy Chi bộ và đơn vị phòng Thanh tra-Pháp chế luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tin tưởng, đánh giá cao.

Việc học tập làm theo của Bác đã làm cho đảng viên, cán bộ, viên chức Trường Đại học Tân Trào làm việc với tinh thần trách nhiệm, khoa học, đổi mới; tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Chi bộ, Công đoàn  Trường Đại học Tân Trào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Lê Thị Thu Hà đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm qua liên tục, được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp biểu dương khen thưởng có thành tích xuất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tân Trào vinh dự được nhận Giấp khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                                                                                                                                 TVH

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Xem tin theo ngày:   / /