Số - ký hiệu: 70-KH/ĐUK Ngày ban hành: 05/07/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1024-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 6/2022 27/05/2022
2 01-TL/BTCCT Loại khác Thể lệ Cuộc thi "Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham ia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở" 24/05/2022
3 957-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 5/2022 25/04/2022
4 24-KH/BDVTU Kế hoạch KH tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 19/04/2022
5 896-CV/BTGTU Công văn v/v triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 28/03/2022
6 889-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 4/2022 23/03/2022
7 845-CV/BTGTU Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền tháng 3/2022 24/02/2022
8 39-KH/ĐUK Kế hoạch KH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 27/12/2021
9 Loại khác Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 30/11/2021
10 Sao lục Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XV 27/08/2021
11 Sao lục Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021) 27/08/2021
12 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 17/08/2021
13 Loại khác Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021 12/05/2021
14 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) 01/02/2021
15 Công văn Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 01/02/2021
16 Loại khác Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 22/12/2020
17 Sao lục Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/1930) 23/10/2020
18 TT Công văn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 27/08/2020
19 8-BC/ĐUK Báo cáo Dự thảo lần thứ 8 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 18/05/2020
20 02-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu về Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến 25/03/2020