Số - ký hiệu: 73-KH/ĐUK Ngày ban hành: 20/08/2018
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Kế hoạch của BCH Đảng bộ khối (khóa IX) Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 01/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: