Số - ký hiệu: 889-CV/BTGTU Ngày ban hành: 23/03/2022
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 4/2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1024-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 6/2022 27/05/2022
2 01-TL/BTCCT Loại khác Thể lệ Cuộc thi "Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham ia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở" 24/05/2022
3 957-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 5/2022 25/04/2022
4 24-KH/BDVTU Kế hoạch KH tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 19/04/2022
5 896-CV/BTGTU Công văn v/v triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 28/03/2022
6 845-CV/BTGTU Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền tháng 3/2022 24/02/2022
7 39-KH/ĐUK Kế hoạch KH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 27/12/2021
8 Loại khác Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 30/11/2021
9 Sao lục Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XV 27/08/2021
10 Sao lục Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021) 27/08/2021
11 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 17/08/2021
12 Loại khác Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021 12/05/2021
13 Công văn Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 01/02/2021
14 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) 01/02/2021
15 Loại khác Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 22/12/2020
16 Sao lục Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/1930) 23/10/2020
17 TT Công văn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 27/08/2020
18 8-BC/ĐUK Báo cáo Dự thảo lần thứ 8 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 18/05/2020
19 02-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu về Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến 25/03/2020
20 04-BC/ĐUK Báo cáo BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025 (Lần 4) 09/03/2020