Số - ký hiệu: 33-KH/ĐUK Ngày ban hành: 16/01/2017
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ khối (khóa IX) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: