Số - ký hiệu: Ngày ban hành: 01/02/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) 01/02/2021
2 Loại khác Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 22/12/2020
3 Sao lục Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/1930) 23/10/2020
4 TT Công văn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 27/08/2020
5 8-BC/ĐUK Báo cáo Dự thảo lần thứ 8 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 18/05/2020
6 02-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu về Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến 25/03/2020
7 04-BC/ĐUK Báo cáo BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025 (Lần 4) 09/03/2020
8 58-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển năm 2020 17/02/2020
9 75-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch của BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20/08/2018
10 70-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng 05/07/2018
11 Mẫu báo cáo Loại khác biểu mẫu báo cáo viên hằng tháng 06/02/2018
12 371-CV/ĐUK-TG Công văn tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 31/01/2018
13 53-KH/ĐUK Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 04/12/2017
14 44-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 05/07/2017
15 266-CV/ĐUK-TG Công văn thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 11/04/2017
16 40-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 29/03/2017
17 34-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 19/01/2017
18 32-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 29/12/2016
19 31-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch hành động toàn khóa của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 05/12/2016
20 122-CV/ĐUK-TG Công văn V/v tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 26/05/2016