CÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP HỎI - CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI


Nhập cụm từ tìm kiếm:
Chọn lĩnh vực:
50x50
Những việc nào cán bộ, công chức, viên chức được giám sát, kiểm tra trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị? Hình thức giám sát,...
+ Nội dung câu hỏi: Những việc nào cán bộ, công chức, viên chức được giám sát, kiểm tra trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị? Hình thức giám sát, kiểm tra?
50x50
Câu hỏi 1: Công tác kiểm tra ở chi bộ do chi bộ và cấp ủy thực hiện, chi bộ không lập ủy ban kiểm tra mà phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ...
+ Nội dung câu hỏi: Câu hỏi 1: Công tác kiểm tra ở chi bộ do chi bộ và cấp ủy thực hiện, chi bộ không lập ủy ban kiểm tra mà phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ trách. Vậy đồng chí cấp ủy viên đó có quyền và trách nhiệm như ủy viên ủy ban kiểm tra không? Câu hỏi 2: Chi bộ quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các phòng chuyên môn của cơ quan, đơn vị, như vậy có đúng không?
50x50
Tôi làm công tác đảng ở một doanh nghiệp, quá trình hướng dẫn khai lý lịch cho người xin vào đảng, mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể trong quyển Lý lịch...
+ Nội dung câu hỏi: Tôi làm công tác đảng ở một doanh nghiệp, quá trình hướng dẫn khai lý lịch cho người xin vào đảng, mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể trong quyển Lý lịch nhưng có một số tình huống cụ thể sau còn lúng túng. 1.Về nghề nghiệp của ông bà, bố mẹ đã nghỉ hưu hoặc đã chết nên ghi thế nào cho đúng - Ghi nghề nghiệp mà người đó đã làm lâu nhất trước khi nghỉ hưu hoặc chết - Ghi là "nghỉ hưu" hoặc "hưu trí" nếu tại thời điểm khai lý lịch người đó đang nghỉ hưu - Ghi là "đã mất năm..." nếu tại thời điểm khai lý lịch người đó đã mất (kể cả mất khi đang làm việc hay sau khi nghỉ...
50x50
Tôi là Trưởng phòng cấp Sở, được bổ nhiệm từ năm 2011. Năm 2016 tôi được bổ nhiệm lại. Đến nay, thực hiện NQ TW, các phòng ban thuộc Sở sáp nhập. Tôi...
+ Nội dung câu hỏi: Tôi là Trưởng phòng cấp Sở, được bổ nhiệm từ năm 2011. Năm 2016 tôi được bổ nhiệm lại. Đến nay, thực hiện NQ TW, các phòng ban thuộc Sở sáp nhập. Tôi được đề xuất làm Phó phòng. Không phải vì lý năng lực kém hoặc không hoàn thành nhiệm vụ mà vì do chưa có trình độ Trung cấp lý luận. Vấn đề là việc học lý luận chính trị ở Sở tôi do Thủ trưởng quyết định, không công khai. Tôi cũng đã nhiều năm đề xuất đi học. Nhưng thủ trưởng chỉ cho đi học ngoài giờ. Tôi xin hỏi nguyên tắc, quy trình cử cán bộ đi học Trung cấp chính trị được thực hiện như thế nào.
50x50
Tôi xin hỏi vấn đề sau: Là một đảng viên sinh con thứ 3, khi tổ chức đảng bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật, chính đồng chí đảng viên sinh con thứ 3 đó có...
+ Nội dung câu hỏi: Tôi xin hỏi vấn đề sau: Là một đảng viên sinh con thứ 3, khi tổ chức đảng bỏ phiếu biểu quyết kỷ luật, chính đồng chí đảng viên sinh con thứ 3 đó có được quyên bỏ phiếu để kỷ luật chính mình hay không? Và nếu có/không có quyền thì có quy định cụ thể ở điều nào ạ. Tôi xin cảm ơn.
50x50
Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 thì: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình mình như thế nào thì đúng? Có hai loại ý kiến khác nhau:...
+ Nội dung câu hỏi: Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 thì: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình mình như thế nào thì đúng? Có hai loại ý kiến khác nhau: + Thứ nhất: Phải khai cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha mẹ vợ hoặc chồng, vợ (hoặc chồng), anh, chị em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng, các con, ông, bà nội, ngoại của bản thân. + Thứ hai: Phải khai tất cả mọi người có liên quan gồm: Ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ hoặc chồng, anh, chị em của bản thân, của vợ hoặc chồng và cả bác, chú, cô, cậu, dì của bản thân, của vợ hoặc chồng. Vậy ý kiến nào...

Tổng số: 111 | Trang: 1 trên tổng số 12 trang