Tôi làm công tác đảng ở một doanh nghiệp, quá trình hướng dẫn khai lý lịch cho người xin vào đảng, mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể trong quyển Lý lịch nhưng có một số tình huống cụ thể sau còn lúng túng. 1.Về nghề nghiệp của ông bà, bố mẹ đã nghỉ hưu hoặc đã chết nên ghi thế nào cho đúng - Ghi nghề nghiệp mà người đó đã làm lâu nhất trước khi nghỉ hưu hoặc chết - Ghi là "nghỉ hưu" hoặc "hưu trí" nếu tại thời điểm khai lý lịch người đó đang nghỉ hưu - Ghi là "đã mất năm..." nếu tại thời điểm khai lý lịch người đó đã mất (kể cả mất khi đang làm việc hay sau khi nghỉ hưu) 2. Về nơi cư trú của ông, bà, bố, mẹ nếu những người đó đã mất nên ghi thế nào cho đúng - Ghi nơi cư trú của người đó trước khi mất (ví dụ chuyển từ quê lên sống với con cái ở thành phố một thời gian rồi mất thì ghi nơi con cái cư trú) - Ghi nơi người đó đã cư trú lâu nhất Có một số thắc mắc rất mong Ban biên tập giải đáp, xin trân trọng cảm ơn!
+ Ngày hỏi: 20/07/2017 - 17:07
+ Người hỏi: Phùng Văn Hưng, Địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: ĐT: 0912249519; Email: pvhung1966@gmail.com Điện thoại, Email:
Câu hỏi:
Tôi làm công tác đảng ở một doanh nghiệp, quá trình hướng dẫn khai lý lịch cho người xin vào đảng, mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể trong quyển Lý lịch nhưng có một số tình huống cụ thể sau còn lúng túng. 1.Về nghề nghiệp của ông bà, bố mẹ đã nghỉ hưu hoặc đã chết nên ghi thế nào cho đúng - Ghi nghề nghiệp mà người đó đã làm lâu nhất trước khi nghỉ hưu hoặc chết - Ghi là "nghỉ hưu" hoặc "hưu trí" nếu tại thời điểm khai lý lịch người đó đang nghỉ hưu - Ghi là "đã mất năm..." nếu tại thời điểm khai lý lịch người đó đã mất (kể cả mất khi đang làm việc hay sau khi nghỉ hưu) 2. Về nơi cư trú của ông, bà, bố, mẹ nếu những người đó đã mất nên ghi thế nào cho đúng - Ghi nơi cư trú của người đó trước khi mất (ví dụ chuyển từ quê lên sống với con cái ở thành phố một thời gian rồi mất thì ghi nơi con cái cư trú) - Ghi nơi người đó đã cư trú lâu nhất Có một số thắc mắc rất mong Ban biên tập giải đáp, xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:
+ Ngày trả lời: 18/07/2018 - 16:07

Tại điểm 1 (1.3), mục I, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “nghiệp vụ công tác đảng viên” đã hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng; Ban Biên tập xin trao đổi như sau:

(1) Về nghề nghiệp của ông bà, bố mẹ đã nghỉ hưu hoặc đã chết: Nếu người đó đang sống nên ghi “nghỉ hưu”, nếu người đó đã chết thì ghi nghề nghiệp đã làm trước khi chết.

 

(2) Về nơi cư trú của ông, bà, bố, mẹ nếu những người đó đã mất: Nên ghi nơi cư trú của người đó trước khi mất.