Khối thi đua cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2022

Thứ Ba, ngày 11/1/2022 - 08:14 Đã xem: 223

Sáng 10-1, Báo Tuyên Quang - Cơ quan Trưởng Khối thi đua cơ quan Đảng tỉnh năm 2021 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và phát động thi đua năm 2022.

Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Năm 2021, các cơ quan thành viên đã bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp trên để thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Các cơ quan đã tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung, phần việc cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, sáng tạo đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời, đầy đủ, toàn diện, đa chiều, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Các cơ quan đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020. Đồng thời tham mưu tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham gia phòng, chống và ủng hộ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đi cơ sở thực hiện Đề án “ba cùng” với nhân dân thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Báo Tuyên Quang, Trưởng khối thi đua năm 2021 trao Cờ Trưởng khối thi đua năm 2022 cho Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Quốc Việt

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong năm 2021. Các đại biểu cũng thống nhất năm 2022, các cơ quan trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, trong đó: tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời chú trọng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan tỏa.

Các đơn vị Khối thi đua khối Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Quốc Việt

Các đại biểu cũng thông qua báo cáo mô hình điển hình của các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua năm 2021. Theo đó, có 8 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu đề nghị khen thưởng năm 2021. Hội nghị cũng thông báo kết quả bình xét thi đua Khối các cơ quan Đảng năm 2021. Ban Dân vận Tỉnh ủy được suy tôn, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua. Báo Tuyên Quang được suy tôn, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Các đơn vị còn lại được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.  

 

                                                                                                                                                            Theo báo TQĐT

Xem tin theo ngày:   / /