Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ

Thứ Sáu, ngày 1/7/2016 - 16:19 Đã xem: 16746

 

Đ/c Dương Văn Phúc
(tức Nguyễn Tường)
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang (1955 -1964)

Đ/c Nguyễn Văn Khoa
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang (1965 - 1966)

Đ/c Lê Huy Đàm
Bí thư Đảng uỷ Dân Đảng tỉnh Tuyên Quang (1969 - 1970)

     

Đ/c Trần Đoan

Bí thư, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang
(1971); Bí thư Đảng uỷ Chính Dân Đảng (1972 -1973)

Đ/c Nguyễn Lập
Bí thư Đảng uỷ Chính Dân Đảng tỉnh Tuyên Quang (1974 -1975)

Đ/c Nguyễn Văn Bình
Bí thư Đảng uỷ Chính Dân Đảng tỉnh Hà Tuyên (1976 -1978)

     

Đ/c Nguyễn Ngọc Chung
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hà Tuyên (1984 - 1985)

Đ/c Vũ Tiệp
Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Hà Tuyên khoá I (1985 - 1986)

Đ/c Nguyễn Văn Đề
Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng Tỉnh Hà Tuyên khoá II (1986 – 9/1987) Phó Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng (1984 - 1986)

     

Đ/c Nguyễn Văn Tý
Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Hà Tuyên khoá II, III (9/1987-1990); Tuyên Quang khoá IV (1991 - 1993)

Đ/c Nguyễn Công Mịch
Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang khoá IV (01/1994 - 1995) khoá VI (2000 – 12/2004)

Đ/c Nguyễn Thế An
Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang khoá V (1996 – 11/1997)

     

Đ/c Lê Quang Đôn
Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang khoá V (11/1997 - 2000)

Đ/c Nguyễn Hữu Hoan
Bí thư Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang khoá VI (12/2004 - 2005) khoá VII (2005 – 4/2008)

Đ/c Lưu Bích Thuận
Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang khoá VII (4/2008)

     

Đ/c Trần Ngọc Thân
Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang khoá VIII

Đ/c Nguyễn Hồng Thắng
Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang khoá VIII

Đ/c Hoàng Văn An
Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang khoá VIII, khoá IX

 

Xem tin theo ngày:   / /