Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

home Tìm thấy 1422 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Công văn Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 01/02/2021
2 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) 01/02/2021
3 Loại khác Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 22/12/2020
4 Sao lục Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/1930) 23/10/2020
5 TT Công văn Đề cươngTuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 10/09/2020
6 TT Công văn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 27/08/2020
7 8-BC/ĐUK Báo cáo Dự thảo lần thứ 8 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 18/05/2020
8 72-CV/ĐUK Công văn Vv mời dự Đại hội điểm 04/05/2020
9 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 3 theo Công văn số 66-CV/ĐUK Vv mời dự HN (Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025) 30/04/2020
10 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 1 theo Công văn số 66-CV/ĐUK vv mời dự Hội nghị (DT Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/20200 29/04/2020
11 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 5.1 chương trình hành động BCH Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 29/04/2020
12 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 5.2 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động BCH Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 29/04/2020
13 62-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020) 08/04/2020
14 02-KH/ĐUK Kế hoạch Kế hoạch tham gia Cuộc thi trực tuyến trên mạng internet tìm hiểu về Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến 25/03/2020
15 04-BC/ĐUK Báo cáo BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020-2025 (Lần 4) 09/03/2020
16 58-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển năm 2020 17/02/2020
17 507-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 16/01/2020
18 250-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 kỳ họp thứ 20 BCH Đảng bộ khối khóa IX) 16/01/2020
19 249-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (kỳ thứ 55) 10/01/2020
20 496-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019 06/12/2019
12345