Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

home Tìm thấy 1552 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 39-KH/ĐUK Kế hoạch KH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 27/12/2021
2 Loại khác Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 30/11/2021
3 02-HD/BTCĐUK Hướng dẫn Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm 22/11/2021
4 Sao lục Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XV 27/08/2021
5 Sao lục Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021) 27/08/2021
6 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 17/08/2021
7 Loại khác Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021 12/05/2021
8 Công văn Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 01/02/2021
9 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) 01/02/2021
10 Loại khác Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 22/12/2020
11 Sao lục Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/1930) 23/10/2020
12 TT Công văn Đề cươngTuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 10/09/2020
13 TT Công văn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 27/08/2020
14 8-BC/ĐUK Báo cáo Dự thảo lần thứ 8 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 18/05/2020
15 72-CV/ĐUK Công văn Vv mời dự Đại hội điểm 04/05/2020
16 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 3 theo Công văn số 66-CV/ĐUK Vv mời dự HN (Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025) 30/04/2020
17 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 1 theo Công văn số 66-CV/ĐUK vv mời dự Hội nghị (DT Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/20200 29/04/2020
18 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 5.1 chương trình hành động BCH Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 29/04/2020
19 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 5.2 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động BCH Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 29/04/2020
20 62-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020) 08/04/2020
12345