Học Bác làm tốt công việc  

Công tác tại một đơn vị quản lý ngân sách nhà nước, chị Trương Thị Sâm, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh quan niệm bản thân luôn phải rèn luyện chuyên môn, thái độ làm việc tích cực để truyền cảm hứng hướng CNVC-LĐ trong đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị.

 
 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG