Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7

Thứ Sáu, ngày 14/1/2022 - 16:48 Đã xem: 338

Chiều ngày 13/01/2022, tại Hội trường tầng 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các đoàn thể khối; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc: thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và các đoàn thể năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Xin ý kiến Ban Chấp hành các dự thảo văn bản: Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021; sửa đổi, bổ sung  Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2022. Lấy phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng bộ Khối năm 2021. Quán triệt các văn bản: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 24 chi, đảng bộ cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Thường trực Đảng uỷ Khối tặng giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

 

Văn phòng ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /