Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, ngày 30/3/2022 - 08:53 Đã xem: 874

Nhằm bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 17/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; trong đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện. Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện trong thời gian 2 năm (2022 – 2023). Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện Chương trình này hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

                                                                                                                          Theo Phương Linh/tuyenquang.dcs.vn

 

Xem tin theo ngày:   / /