Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tham gia các hoạt động với nhân dân ở cơ sở (xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình)

Thứ Hai, ngày 25/4/2022 - 15:55 Đã xem: 274

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Ngày 24/4/2022, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia các hoạt động tại xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, như: Khảo sát và phối hợp xây dựng kế hoạch làm 03 cọn nước ở khu du lịch Homestay Bản Bon - xã Phúc Yên; san lấp đường nội đồng; giúp nhân dân vận chuyển vật liệu xây dựng sửa chữa nhà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã; tập huấn cho cán bộ xã, bí thư chi bộ thôn, bản, trường học về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chi bộ chuyên đề.

Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh tham gia các hoạt động tại xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các loại hình chi bộ của xã; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, đoàn viên Trường Chính trị tỉnh với nhân dân ở cơ sở.

                                                                                                                                      Hải An

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 251 | Trang: 1 trên tổng số 26 trang  
Xem tin theo ngày:   / /