Đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang - gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, ngày 26/5/2016 - 16:35 Đã xem: 5802

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang

 

 

Với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, trong những năm qua đồng chí đã cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Kho Bạc Nhà nước gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Với mục tiêu phấn đấu tập trung nhanh, đầy đủ mọi nguồn thu, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của Ngân sách Nhà nước. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã phối hợp với cơ quan Thuế triển khai thành công Dự án hiện đại hóa công tác thu nộp Ngân sách Nhà nước, với những cải cách đột phá về quy trình thu nộp, chuyển phương thức thu nộp Ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt sang hình thức thu mới hiện đại; phối hợp, ký kết ủy nhiệm thu cho Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, rút ngắn thời gian giao dịch và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; hạch toán kịp thời, chính xác số thu cho ngân sách, góp phần cùng cơ quan thu hoàn thành dự toán thu Ngân sách Nhà nước hàng năm được Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.

 

Tập trung chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước, đặc biệt là công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu, kiểm soát các khoản chi mua sắm, sửa chữa lớn. Thông qua công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước đã giúp cho công tác quản lý sử dụng Ngân sách Nhà nước của các cơ quan đơn vị dần đi vào nề nếp; các khoản chi Ngân sách Nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, giải ngân nhanh, đúng đối tượng góp phần thúc đẩy tốc độ đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng kinh tế của địa phương. Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đã hoàn thiện các quy trình giao dịch theo hướng “Một cửa”, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân trong quan hệ giao dịch. Xây dựng, niêm yết công khai 24 bộ thủ tục hành chính, quy trình hoạt động nghiệp vụ và 13 bộ quy trình quản lý nội bộ Kho bạc; hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tất cả các đơn vị KBNN trong toàn tỉnh

 

                Đồng chí Nguyễn Thanh Nam vinh dự được nhận Giấp khen của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh                                           về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Việc học tập làm theo của Bác, đã tạo nên nhân tố mới trong tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, nhất trí; tích cực thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của nhà nước và của ngành do Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang được giao quản lý. Với những kết quả và thành tích đã đạt được Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Biểu trưng Bác Hồ và tặng cờ Đảng bộ Trong sạch vững mạnh 5 năm liền. Đồng chí Nguyễn Thanh Nam đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba.

 

TVH

Xem tin theo ngày:   / /