ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Thứ Sáu, ngày 1/7/2022 - 16:17 Đã xem: 79

Từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022, tại Hội trường cơ quan Đảng ủy Khối. Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.

Tham gia lớp học có 46 học viên là quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Trong 5 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên đã nghe các đồng chí Báo cáo viên của Đảng ủy Khối truyền đạt các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua học tập, giúp các học viên trang bị được những kiến thức cơ bản về Cương lĩnh của Đảng qua các thời kỳ; về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó xác định phương hướng phấn đấu, gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn bó mật thiết với nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên                                     

Kết thúc khóa học, 100% học viên được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.                                                                                                               

                                                                                                                                              ĐUK

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /