Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ Năm, ngày 7/7/2022 - 16:54 Đã xem: 583

Trong 2 ngày 06-07/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phạm Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Thường trực Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các ban, Văn phòng Hội Cựu chiến binh tỉnh và 85 đại biểu đại diện cho 288 hội viên Cựu chiến binh của 23 cơ sở hội trong Khối.

Toàn cảnh Đại hội

Với chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2017-2022; quyết định phương hướng, mục tiệu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh và Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ. Triển khai thực hiện toàn diện 7 nhiệm vụ theo Điều lệ Hội quy định, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Hội đã chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp vào công tác hội ở cơ sở, hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả; công tác tình nghĩa trong Hội đạt kết quả tốt, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn vững mạnh; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do Uỷ ban nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động. Hằng năm các tổ chức hội HTTNV trở lên đạt trên 98% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội III đề ra.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiên định vững vàng về tư tưởng chính trị; 100% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ, biết sử dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội; 100% cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp các quỹ từ thiện xã hội, do đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động, quỹ xây nhà tình nghĩa do Hội Cựu chién binh tỉnh phát động. Mỗi năm tăng hộ có mức sống khá lên 1% so với tổng số hội viên; xây dựng quỹ Hội từ 650.000đ/hội viên trở lên. Hội Cựu chiến binh cơ sở phối hợp các hoạt động và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ từ 2 lần trở lên trong năm. Hằng năm, trên 95% Chi hội và cơ sở Hội vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có hội viên không hoàn thành nhiệm vụ; 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh chụp ảnh với Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IV và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; khen thưởng 07 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                                                                                                              CCB  

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /