Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ Sáu, ngày 8/7/2022 - 10:30 Đã xem: 11923

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày 06-07/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ngày 07/7/2022, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tại Đại hội.

 

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

-----------------

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa đồng chí Phạm Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh!

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý và 85 đại biểu đại diện cho 23 cơ sở hội, trên 200 hội viên về dự Đại hội; chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên vào công tác Hội; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; tuyên truyền, động viên hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Hội Cựu chiến binh Khối đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, các Cuộc vận động như: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp,... Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ; cán bộ, hội viên đã tích cực trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, trong sản xuất kinh doanh; chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, thương bệnh binh; quan tâm công tác nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, động viên hội viên và thân nhân ốm đau, hỗ trợ xóa nhà tạm; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho hội viên, tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, các cuộc vận động, tết vì người nghèo, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19,... do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động trên tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Qua các phong trào hành động cách mạng, nhiều chỉ tiêu Đại hội đạt mức cao như: 100% cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ trong đó 98% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hoá", 100% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”. Trong nhiệm kỳ nhiều tập thể Hội và hội viên được các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các đoàn thể biểu dương, khen thưởng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội Cựu chiến binh Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Cựu chiến binh Khối, chúng ta cũng cần thẳng thắng nhìn nhận đó là còn một số tồn tại, hạn chế như Báo cáo chính trị đã trình bày và tham luận của các đại biểu tại Đại hội. Tôi đề nghị Đại hội phải xác định rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí !

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chỉ rõ nhiệm vụ đối với Hội Cựu chiến binh là: Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X xác định: Quan tâm lãnh đạo, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đoàn thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xây dựng Hội vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có các cơ sở hội ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trong tỉnh; có 70% hội viên là đảng viên, nhiều đồng chí là lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đây là những thuận lợi của Hội Cựu chiến binh Khối. Tuy nhiên, hiện nay số lượng hội viên và tổ chức hội đang giảm dần đặt ra nhiều vấn đề mới cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới. Về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, tôi đồng tình với các nội dung đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời để tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị Hội Cựu chiến binh Khối lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Một là, phát huy tính chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan an toàn vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phán bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực cải tiến phương pháp, tác phong lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, đi đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và gương mẫu trong công tác.

Hai, vận động, giáo dục hội viên Cựu chiến binh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức khoa học kỹ thuật, công tác quản lý. Đây là yêu cầu khách quan tất yếu trong xu thế hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới. Vận động hội viên mẫu mực trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các nội dung thiết thực.

Ba là, tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, làm tốt hơn nữa công tác nghĩa tình đồng đội, công tác nhân đạo, từ thiện, động viên, chia sẻ với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và với cộng đồng, làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, trở thành phong trào sâu rộng, một nét đẹp của Hội. Tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm cao cả, tình cảm của Hội Cựu chiến binh đối với Đoàn thanh niên. Đồng thời, hội viên Hội Cựu chiến binh Khối cần phải gương mẫu, giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Bốn là, tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thực hiện tốt Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Măt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đặc điểm của Khối; đồng thời tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Năm là, Ngay sau Đại hội các cơ sở hội phải khẩn trương xây dựng Quy chế, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến bình Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII. Ban Chấp hành khóa mới phải là một tập thể cán bộ năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy được sức mạnh tập thể, sức mạnh của cán bộ, hội viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tôi đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng lãnh đạo, điều hành công tác Hội để bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối khóa IV; lựa chọn, bầu các đồng chí đại biểu ưu tú, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng đóng góp trí tuệ tham gia Đoàn Đại biểu đại diện cho Hội Cựu chiến binh Khối đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2022- 2027.

Tại diễn đàn của Đại hội hôm nay, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác Hội, tạo điều kiện để Hội hoạt động ngày càng tốt hơn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tôi cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh tỉnh đối với Hội Cựu chiến binh Khối. Mong rằng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí để công tác Hội và phong trào Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày càng phát triển.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đại hội của chúng ta diễn ra đúng vào dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng; các gia đình thương binh, liệt sỹ; các đồng chí thương binh, bệnh binh đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với kết quả đã đạt được nhiệm kỳ qua và phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội. Tôi tin tưởng rằng Hội Cựu chiến binh Khối sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra. Xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí Cựu chiến binh sức khoẻ, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /