Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng)

Thứ Bảy, ngày 22/10/2022 - 15:09 Đã xem: 101

Chiều ngày 21/10/2022 tại Hội trường (tầng 2) Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng).

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các đoàn thể khối; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc, thảo luận thông qua dự thảo các văn bản: báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022; báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III; phương hướng, nhiệm quý IV năm 2022; báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Triển khai, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Quán triệt, triển khai một số văn bản: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Các đồng chí Thường trực Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022: Chủ động rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2022; xác định những chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cấp ủy cơ sở; mở các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên dự bị. Tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát triển doanh nghiệp; đầy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh”. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, việc tổ chức hội nghị trực tuyến; giám sát việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối. Hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022; chương trình công tác năm và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý năm 2022. Chỉ đạo triển khai, thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Tập trung thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy,...

 

                                                                                                                                                                                VP ĐUK

Xem tin theo ngày:   / /