UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5

Thứ Ba, ngày 23/5/2017 - 09:26 Đã xem: 1231

Ngày 22-5, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5-2017. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố.

 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp.   Ảnh: Việt Hòa

Phiên họp tập trung bàn về các nội dung: đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 5 tháng và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm; biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035; điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy; kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Cuộc họp cũng đã xây dựng dự thảo 7 Nghị quyết của HĐND tỉnh bao gồm: quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo…; quy định mức chi đảm bảo cho hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; quy định mức trích các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh và các cấp; quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ quan, tổ chức hành chính; quy định một số chính sách ưu đãi đối với giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên và hỗ trợ học sinh tham gia đội tuyển dự thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia.

Qua các ý kiến của đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn kết luận về các nội dung của cuộc họp: đối với kế hoạch đầu tư và xây dựng, đồng chí cho rằng, so với cùng kỳ năm trước đã có tiến bộ, song một số hạng mục, dự án thi công, tiến độ giải ngân còn chậm so với yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong khi đó thực trạng chậm tiến độ vẫn diễn ra, chúng ta cần phải khắc phục để đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí đề nghị thủ trưởng cơ quan, chủ đầu tư, Ban quản lý, các huyện, thành phố cần phải rà soát lại công việc của mình để chỉ đạo tổ chức triển khai đảm bảo. Đặc biệt đối với các công trình xây dựng nông thôn mới tại các xã mục tiêu hoàn thành năm 2017 cần tập trung để đảm bảo hoàn thành các công trình đúng kế hoạch.

Đối với nội dung Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cùng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nội dung các Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do các ngành chức năng báo cáo tại kỳ họp, đồng ý về biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2017; về số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017; nhất trí với điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước; điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang; nhất trí thông qua Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về trợ cấp gạo trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định số 75/2015 của Chính phủ; quy định một số chính sách ưu đãi đối với giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên và hỗ trợ học sinh tham gia đội tuyển dự thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia. Các nội dung khác, đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tham khảo ý kiến các ngành, các cấp để hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh.

Theo: Báo TQĐT 

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /