Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc đối với vấn đề xây dựng Đảng

Thứ Ba, ngày 29/11/2022 - 08:26 Đã xem: 586

Trước lúc qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người suốt đời cống hiến, phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân, vì thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Trong Di chúc, vấn đề mà Bác đề cập đến đầu tiên là công tác xây dựng Đảng “trước hết nói về Đảng”, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Bác căn dặn:

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng theo bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta sẽ ngày càng vững vàng, tiến lên làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, tạo niềm tin sâu sắc trong Nhân dân và xã hội.

                                                                                                                               Theo Phan Thanh Bình/tuyenquang.dcs.vn

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 66 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  
Xem tin theo ngày:   / /